Sportdorp Musselkanaal in de Media

Rabobank Magazine

Samen in Balans

rabobank

Steeds meer kinderen lijden aan obesitas en 40-plussers komen nauwelijks meer in beweging. Sportdorp Musselkanaal wil daarin verandering brengen en tevens de sociale cohesie vergroten, aldus drie van de initiatiefnemers.

We zitten vandaag de dag met een groot probleem. Veel kinderen hebben overgewicht, er is sprake van een toename van het aantal suikerziektepatiënten en mensen krijgen steeds meer andere aandoeningendie te maken hebben met een verkeerde leefstijl.” Jeroen Prummel weet waarover hij praat. De Musselkanaalster fysiotherapeut  komt dagelijks met patiënten in aanraking die wel een zetje kunnen gebruiken richting sportzaal of sportveld. Of die in ieder geval op de één of andere manier in beweging gebracht moeten worden. “Al een jaar of wat verzorgen wij lezingen over de gevolgen van te weinig beweging en het ontstaan van obesitas “, aldus een bevlogen Jeroen. “Daarnaast hebben we vanuit onze praktijk diverse beweegprogramma’s opgezet, waarmee we veel deelnemers op de rit kregen. Die vielen wel zo’n twintig kilo af. Na een jaartje, wanneer het programma was afgelopen, zagen we ze echter nét zo terug als voorheen. Voor ons vormde dat de aanleiding om contact te zoeken met een sportvereniging met de bedoeling mensen continu aan het sporten te krijgen. Maar die aanpak bleek ook niet ideaal vanwege de eenzijdigheid van het bewegingsaanbod. Een bredere opzet bleek noodzakelijk.”

ALS GEROEPEN

Het initiatief Sportdorp kwam voor Jeroen dan ook als geroepen. Het concept ervan  is ontwikkeld door het  Huis voor de Sport Groningen, een stichting gevestigd in Hoogezand die zich beijvert voor een actieve en gezonde leefstijl van de Groningers.  Sportdorp staat voor samenwerkingsverbanden van sportverenigingen en andere lokale partijen in een wijk of dorpskern. Het doel is om zoveel mogelijk inwoners vanuit hun eigen behoefte intensiever en vaker aan het sporten of bewegen te krijgen. Binnen onze provincie zijn al een aantal succesvolle sportdorpen actief. Marianne Postma, die vanuit het Huis voor de Sport de oprichting van Sportdorp Musselkanaal begeleidt hierover: “Er zijn in de regio best veel sportverenigingen. Maar die krimpen, terwijl er toch sprake is van een hele grote doelgroep. Probleem is dat het aanbod van de lokale sportverenigingen niet altijd aansluit bij de behoeften van de inwoners. Het is dus zaak dat zij hun aanbod gaan vernieuwen en verbreden. Daarmee kunnen ze weer groeien. Ook  zullen er trainers moeten komen die weten hoe ze om moeten gaan met mensen met overgewicht.In dit soort zaken wil Sportdorp Musselkanaal investeren.  Daarbij is het ook van belang dat de verenigingen hun blik naar buiten richten en beseffen wat hun maatschappelijke rol is.  Na de eerste bijeenkomst met een groot aantal verenigingen bleek iedereen even enthousiast voor deze benadering, zodat we de start van Sportdorp Musselkanaal op in maart van dit jaar met vertrouwen tegemoet zien.”

ZELFDE IDEEËN
De gedachte om méér mensen vaker aan het sporten te krijgen en ook om verder te kijken dan de cornervlaggen op het veld, leefde ook bij de voetbalclub Musselkanaal.  “

rabobank

Vijf jaar geleden hebben wij als  Voetbalvereniging Musselkanaal een ambitieus plan geschreven om de club op de kaart te zetten”, mengt voorzitter Erik Manning zich in het gesprek. “Kern ervan was dat we méér wilden zijn dan alleen maar een voetbalclub. We wensten als vereniging als het ware maatschappelijk verantwoord te ondernemen.  Vanuit die invalshoek zijn we in contact gekomen met het Huis voor de Sport, die onmiddellijk geïnteresseerd was, omdat onze ideeën  pasten binnen hun interventie Sportdorp. Via een kennis ben ik in contact gekomen met Jeroen. Zonder dat we het van elkaar wisten waren we met dezelfde dingen bezig. Samenwerking lag voor de hand en daarmee werd de kiem gelegd voor Sportdorp Musselkanaal.

BREED GEDRAGEN

leefbaarheid

Dat Sportdorp Musselkanaal breed gedragen wordt blijkt wel uit de ondersteuning door combinatie-functionarissen vanuit gemeente, de interesse  vanuit het bedrijfsleven en de participatie van bijna alle verenigingen. Als projectleider trekt Erik momenteel de kar, daarbij ondersteund door een stuurgroep. “De komende twee jaar  werken we met een subsidie van 96 duizend euro”, aldus Erik. “Dat is geoormerkt geld dat we kunnen besteden aan de startbijeenkomst, de internetsite, trainers en het project bewegen op recept. Het accepteren van subsidie betekent ook dat er een druk is om onze doelstellingen te halen. Na die twee jaar willen we natuurlijk doorgaan. Daarvoor is het nodig andere partijen voor het project te interesseren. Werkgevers kunnen ook voordeel bij het Sportdorp hebben, voor hen zijn fitte medewerkers immers van belang. Zoals verzekeraars baat hebben bij zo gezond mogelijke verzekerden.” 

Marianne tot besluit: “Sportdorp Musselkanaal gaat echter niet alleen maar om gezond sporten en bewegen, het gaat ook om leefbaarheid . We willen bij de inwoners van Musselkanaal een positief gevoel  overbrengen. Het gevoel dat, wanneer je samen de schouders eronder zet, er heel wat mogelijk is.  Daarmee breng je duidelijk balans in de samenleving.”

Bron: Magazine "Dichterbij"  Rabobank